Ugrás a tartalomra

Sacré Coeur zárdától a Dürer Kertig

leguan küldte be July 19, 2014 időpontban
Létrehozás
1883
Létrehozás intervallum
- 1897

A francia alapítású Sacré Coeur (Szent Szív) női szerzetes kongregáció – az 1883. szeptemberében elfogadott terv alapján –  1884. tavaszára  felépíttette zárdáját és mellette egy „képezdét”  a Városliget peremén, az akkori István út 49-53. számú telken (1929 óta Ajtósi Dürer sor 19-21.) Az épület tervezője Pucher József építész (többek között a Múzeum utca 11. alatti  Károlyi palota és a hajdani Nákó-palotai bővítés tervezője) volt, aki a későbbi évek bővítéseit is tervezte. Az apácák tulajdonába került nagy ingatlan  középső harmadában kezdődött az építkezés, majd a későbbiekben – a funkciók bővülésével -  a Stefánia út  felé terjedt, egészen  az 1890-ben megnyitott Pálma (jelenleg Zichy Géza) utcáig. ……..De még így is elegendő hely maradt a parkszerű területen ahhoz, hogy jóval később, az 1970-es években az akkori felhasználó Pártfőiskola uszodát, tornatermet, könyvtárat és kollégiumot létesítsen.

Az 1884-ben indult egyemeletes „képezde” ingyenes elemi iskola volt szegény gyermekek számára, konyhával, étteremmel.  1889-re „leánynevelő  intézetté”, 1897-re polgári iskolává alakult, az István út és Pálma utca sarkán emelt kétemeletes épülettel kiegészülve. 1932-ben  megindult a gimnáziumi képzés, a gimnázium 1940-ben felvette a Philippineum nevet (Philippine Duchesne, az amerikai Sacré Coeur közösség megalapítója tiszteletére). A képzés 1948-ban, az egyházi iskolák államosításával szűnt meg.

1950-től az MDP, 1956-tól a rendszerváltásig az MSZMP Politikai Főiskolája („Pártfőiskola”) működött az épületben. A Főiskola az ingatlan Abonyi utca felőli részében 1970-ben uszodát és tornatermet építtetett, az István Gimnázium felőli részében pedig  1979-ben könyvtárat és kilencemeletes  kollégiumot. Ezek a rendszerváltást követően az ELTE Bölcsészettudományi Karának használatába kerültek, a hajdani Sacré Coeur épületet a nyelvészeti és pedagógiai tanszékek használták, egészen a Trefort Kertbe való, 2002-es  költözésig.

A Sacré Coeur épületek 2007 óta magántulajdonban vannak, részben különböző bérletekkel, részben üresen. Itt működik 2008. júniusa óta Budapest egyik legnagyobb underground ifjúsági szórakozóhelye, a Dürer Kert.

Tervezte
Pucher József
Cím

Ajtósi Dürer sor 19-21
Magyarország

Hosszúsági és széleségi fokok